top of page

Bidra

Vill du vara del av lösningen?

Ge ditt bidrag till The Society of Lotan!

Det finns många sätt att bidra till The Socity of Lotan! Självklart behöver vi ambassadörer som sprider ordet, inspiratörer som lever livet och står rakryggade upp för sanningens vibrationer, klotmätare som ser till och lobbar för en omgivning som är så mjuk som möjligt.

Men vi behöver även finansiellt stöd. Främst för att driva vårt mycket uppskattade internationella konst och lekinstitut men även för att våra volontärer ska få möjlighet att resa och sprida goda vibrationer. I sann Lotanda ger vi 7,7% av alla inträkter till The Global Society of Lotan (TGSoL). Självklart lever vi som vi lär! 

Pga av skattetekniska skäl ber vi er som vill ge bidrag över 60 tkr, vänligen kontakta: info@lotan.com

bottom of page