top of page

Leken

podobna-bioloska-zdravila.jpg

"Jag har aldrig haft så kul som nu när jag lärt mig den sanna leken"

- Marijana Schultdz

Forskare

41.JPG

"I leken får jag fatt i mitt riktiga jag"

- Oxana Moreau

Fotomodell och havsaktivist

54.JPG

"När jag leker får jag koppla loss mig själv från tid och rum och får harmonisera mitt självt med de sanna  vibrationerna"

-Adam Kuznetsov

Illustratör och pacifist

Genom leken in i människan!

 

Som en god LOTjunge avsätter man minst 1h till skapande verksamhet och 2h till fri lek per dag, detta kan ske tillsammans med andra men ej oftare än 3 gånger i veckan.

 

Vi tror att man blir till i blicken hos sin medmänniska, meddjur, medlevande varelse, medting. Även ting har en gång varit en levande materia. Vi måste respektera allt runt omkring oss. 

Respekten föds ur relation. 

Lägger man örat mot ting kan man om sluten ögonen och samtidigt klappar på det höra och känna i kroppen vad tinget vill att man ska göra med det/hantera det. Hur det helst vill bli använt och varifrån det kommer. Man kan om man ger det tid få reda på dess bakgrundshistoria. Precis som med människor. Både ting och växter ger oss information, om vi lyssnar och ger det tid. För att kunna komma till det stadiet av vibrationer behöver vi leka.

Leka för att möta världen.


Homo ludens, är latin för "den lekande människan", och ett återkommande ämne i LOTAN. Den mångtusenåriga kunskap och vishet som ligger innuti leken beskrevs först i vetenskapliga termer  1938 av Johan Huizinga, en nederländsk kulturhistoriker.

 

Johan Huizinga var trogen medlem i The Society of Lotan och han kom i kontakt med rörelsen 1894 under en resa i indien där han gjorde fältstudier för sitt arbete om indisk fiologi. I sin bok Homo ludens beskrev Huizinga hur spel och lek har funnits prekulturellt och hur detta blivit kultur och hur det format människan som kulturvarelse. Spelen och leken har varit en förutsättning för människans förmänskligande och en grund för fredlig samvaro.

Huzinga beskriver några saker som definierar spel och lek.

  • Lek är gratis, det är frihet. 

  • Lek är inte på riktigt eller verkligt, det är den riktiga verkligheten.

  • Leken är frikopplad från tid och rum. 

  • Lek skapar ordning, är ordning. Leken kräver fasta regler till dess de ändras och växer. 

  • Lek har ingen koppling till vinst av egendom, ingen egendom kan vinnas. 

  • Lek har ingen koppling till social status, ingen social status kan vinnas.

Det finns en orsak till att barn leker med lådorna som presenterna kom i. Vi har roligast i våran egen hjärna. Och i leken kan vi mötas. På riktigt. Och genom riktiga möten kan vi bli hela, finna oss själva och utveckla vår fulla potential. 

Våra 7+7 år ger oss den input vi behöver för att kunna leka. För att leka inkluderande och och varierat. Vår lek kan även leda oss in på byggandet och skapandet. Skapandet av nya idéer, tankar och projekt. Projekt som stödjer naturen, djuren, våra medmänniskor, inte bara de vi har nära oss själva utan även de som bort långt långt bort och som man såg genom bilfönstret när man var ute på sitt rese-år. 

Kanske fortsätter man sin vänskap med någon man mötte på resan, och denna senare studerar till larvexpert och här står du med en ny sort invasiv larv i ditt växthus.

Målet är leendet, inkludering nyfikenheten och leken

- för universums skull!

bottom of page